Medical hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại BV Nhi Đồng TPHCM

Nhân lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2017, “Đơn vị hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn” của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chính thức được thành lập và Sagomed là một trong 07 thành viên tham gia, với mục tiêu hỗ trợ cho trẻ em, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm cho các em được hưởng 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong luật bảo vệ trẻ em, gồm: (1) Quyền được sống, (2) Quyền được phát triển, (3) Quyền được bảo vệ, (4) Quyền được tham gia.

Xem thêm