Các kỹ sư Medical hoàn thành khóa đào tạo về Hệ thống thiết bị phòng mổ

Các kỹ sư MEDICAL hoàn thành khóa đào tạo về Hệ thống thiết bị phòng mổ của hãng Trumpf Medical – Germany

Vì vậy , nhiệm vụ của “ Đơn vị hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn” của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố không chỉ thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (Cụ thể hiện nay BV đang chuẩn bị khám, điều trị miễn phí cho 5000 trẻ xã Tân Kiên trong tháng 3/2017) mà còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức hỏi thăm bệnh nhi và người nhà bệnh nhi để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội, vật chất… và tổ chức thực hiện;
Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho bệnh nhi là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhi: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;
Hỗ trợ, tư vấn cho người nhà bệnh nhi về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
Cung cấp thông tin, tư vấn cho người nhà bệnh nhi khi bệnh nhi có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);
Chính vì lý do đó, để có thể hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đơn vị cần có đầy đủ các thành phần như: BGĐ, Đoàn Thanh niên cộng sản , Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Tâm lý gia…

Để lại bình luận