Quản lý thời gian hiệu quả và nâng cao năng suất

Vận động viên karate đai đen không trở thành đai đen bằng cách thực hành 4.000 di chuyển khác nhau mà họ trở thành đai đen bằng cách thực hành 12 di chuyển trong 4.000 lần. Điều này cũng đúng trong kỹ năng bán hàng, đặc biệt là quản lý thời gian.

Xem thêm

Phân tích SWOT bản thân để cải thiện sự nghiệp

Phân tích SWOT được phát minh như một công cụ kinh doanh vào những năm 1960 bởi những biểu tượng kinh doanh như Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews và William D. Guth.

Năm 1982, Heinz Weihrich đưa công cụ này thêm bước tiến mới khi xây dựng ma trận Điểm mạnh và Điểm yếu ở trên, Cơ hội và Thách thức đặt bên dưới. Đây là cách phổ biến nhất và hiệu quả nhất để phân tích.

Xem thêm