Medical cung cấp Hệ thống Monitor trung tâm tại BV Nhi Đồng TP.HCM

MEDICAL tự hào là nhà thầu cung cấp Hệ thống monitor trung tâm và toàn bộ hệ thống monitor cho Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh với tổng số hơn 246 máy. Đây là hệ thống monitor trung tâm hiện đại nhất hiện nay của Hãng Philips được lắp đặt bởi các kỹ sư của MEDICAL và Hãng Philips.MEDICAL tự hào là nhà thầu cung cấp Hệ thống monitor trung tâm và toàn bộ hệ thống monitor cho Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh với tổng số hơn 246 máy. Đây là hệ thống monitor trung tâm hiện đại nhất hiện nay của Hãng Philips được lắp đặt bởi các kỹ sư của MEDICAL và Hãng Philips.MEDICAL tự hào là nhà thầu cung cấp Hệ thống monitor trung tâm và toàn bộ hệ thống monitor cho Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh với tổng số hơn 246 máy. Đây là hệ thống monitor trung tâm hiện đại nhất hiện nay của Hãng Philips được lắp đặt bởi các kỹ sư của MEDICAL và Hãng Philips.

Để lại bình luận